بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 
يادداشت

صادرات فرش های دستباف و ماشینیمتن کامل

پيشخوان 6010
گفتگو گفتگو

گفتگو
 3 ميليارد تومان به خانه فرهنگ عشاير ايران اختصاص يافت
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 گفت و گو با سيد عبدالمجيد شريف زاده، مدير پژوهشكده هنرهاى سنتى
 ميراث فرهنگي و چالش هاي آن در گفت وگو با پرويز ورجاوند
 گفت وگو با محمدعلي كريمي مدير عامل شركت سهامي فرش
 تا پايان سال 82 شركت سهامي فرش ايران به بخش غير دولتي واگذار مي شود
 وظايف دولت و بخش خصوصی در صنعت فرش بايد مشخص شود
فضل الله حشمتی رضوی
 ذوالانواري : رسانه ها بايد قابليت فرش ايران را به جهان معرفي كنند
توليدات يک نواخت و سنتی ما ديگر در بازارهای جهانی جايگاهی ندارد
 شم آبادي : استفاده از علم بازاريابی نوين مهم ترين راهکار خروج صنعت فرش ايران از بن بست و رکود است.
در اقتصاد امروز جهان انتقال محصولات، خدمات و سرمايه ميان کشورهای مختلف بدون محدوديت های مرز جغرافيايی در حال افزايش است.

معرفي كتب و نشريات
 گزارشي از يک ديدار
کامنوش معمار

گزارش

پيشخوان (بخش)
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

ستون رويدادها
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

ستون مقالات
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

ستون گزارشها
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

ستون گفتگو
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

ستون نقد و نظر
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

تازه هاي نشر
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.

قوانين و مقررات
  صادرات فرش های دستباف و ماشینی
 سخنراني پروفسور پاول كونيتچ در راديو رياس آلمان و دانشگاه هايدلبرگ
 اساسي‌ترين اقدام لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي اصلاح ساختارهاي مالي و پرسنلي آنهاست
 اختلافي بين شهرداري و وزارت بازرگاني وجود ندارد
 وزير صنايع و معادن و پاسخ به مسائل روز
 نقاشي هاي ما كمتر مهر ايراني دارند
 ما فرش ماشيني توليد مي كنيم ديگران با نقش هاي ايراني جهاني مي شوند
 رابطه ادبیات و نقاشی ایران از دوران صفویه کاهش یافت
 نگارگرى ايران پس از فتحعلى شاه افول كرد
 حاجي حيدري : غيبت در بازارهاي جهاني رقباي صنعت فرش ايران را زياد كرده است.


 
  رويدادها
  مقالات
  گفتگو
  دنياي نشر
  گزارش
  نقد و نظر
  قوانين و مقررات
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.