بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
       
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد


 
   

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 6/6/81


غبارگيری دستيدر اين حالت به چند روش فرش را غبارگيری مي كنند. برخی فرش را به پشت روی زمين پهن كرده و با چوب به پشت آن مي زنند. برخی نيز فرش را از پشت بر روی يك شبكة توری فلزی كه درارتفاع مناسبی از زمين قرار دارد پهن كرده و سپس با چوب و يا وسيلة ديگری به پشت آن مي زنند.در اين حالت كليه ذرات گرد و غبار از فرش خارج شده و چون بين فرش و زمين ، فضای خالي است ذرات گرد وغبار دوباره به داخل فرش نفوذ نمي كند. در برخی موارد چهار نفر هر يك گوشه ای از فرش را گرفته و به ترتيب ضربه ای موجی شكل را به فرش وارد مي سازند و به اين ترتيب فرش از چهار طرف تكان داده شده و آلودگيهای آن خارج مي گردد. برخی نيز فرش رامحكم به زمين يا سطح سفتی مي كوبند تا غبار آن خارج شود كه البته اين روش بدترين نوع غبارگيری فرش است زيرا احتمال وارد شدن هر نوع آسيبی وجود دارد. به طور كلی قبل ازغبارگيری به روش دستی بايد فرش را به دقت بررسی نمود. چنانچه فرش قديمی و كهنه باشد و يا دارای قسمتهای رفو شده باشد، هر گونه غبارگيری دستی كه همراه با ضربات شديد و ناگهاني باشد باعث وارد شدن آسيب های جبران ناپذير به فرش مي گردد. شايد بهترين روش در مورد فرشهای جوان و نوبافت آن باشد كه فرش را از يك ارتفاع مناسب آويزان نموده و با چوب به آهستگی و از پشت به آن ضربه زده و در مورد فرشهای بسيار قديمی بهتر آن است كه با استفاده از برس های نرم ذرات گرد و غبار را از لای پرزهای فرش بيرون آورد. سپس با جاروی برقی ذرات گرد و غبار را از درون پرز فرش بيرون كشيد. البته در هنگام استفاده از جاروی برقی بهتر است نوك مكندة آن با فاصله ای مناسب از سطح فرش قرار گيرد، تا ذراتی كه از فرش خارج شده و در هوامعلق شده اند به خوبی جمع شده و دوباره به داخل فرش وارد نشوند.
    
    غبارگيری ماشيني
    امروزه با پيشرفت فن آوری ، ابزارها و ماشين آلات خاصی برای غبارگيری فرش طراحی و ساخته مي شود. نمونه های قديمي تر اين ماشين ها دارای عرض زياد بين 4 الی 5 متر و طول بسياركمتر بين 5/1 الی 2 متر است . درون اين دستگاه دو محور استوانه ای قرار دارد كه به هر يك تسمه های پلاستيكی يا برزنتی بسته شده است . هنگامی كه دستگاه روشن مي شود فرش از يك طرف به داخل آن هدايت مي شود. ابتدا توسط برس های مخصوصی پرز فرش شانه مي شود تا ازحالت نمدی و خوابيده خارج شده و پرز آن بلند گردد. سپس توسط ريلهای مخصوصی فرش به ميان محورهای گفته شده هدايت مي شود. محورهای مذكور به علت گردش سريع به دور محور طولي ، تسمه های برزنتی يا پلاستيكی را به صورت مكرر همانند شلاق به پشت و روی فرش مي كوبند. با توجه به اين كه پرزهای فرش توسط برس ها حالت ايستاده يافته اند ذرات گرد و غبار به راحتی از درون آنهاخارج مي شوند. به اين ترتيب تمام فرش از يك طرف وارد و غبارگيری شده و از طرف ديگرخارج مي گردد. بايد دقت نمود تا در هنگام غبارگيری فرش های قديمی و رفو شده آسيب جدی به فرش وارد نشود. زيرا فرشهای قديمی تحمل ضربات شديد دستگاه را ندارند و معمولا پاره مي شوند و نياز به ترميم پيدا می کنند.
    در طی سالهای اخير در ساخت دستگاههای غبارگيری پيشرفت جديدی به وجود آمده است . دستگاههای جديد غبارگيری از بازده بالايی برخوردارند و مي توان در زمان كوتاهتری تعداد زيادی فرش را غبارگيری نمود. اين دستگاه در واقع گردونة بزرگی است كه در درون اتاقك بزرگتری قرار دارد. گردونة متحرك از ميله های فلزی ساخته شده است و تا حدودی شبيه به ماشين های لباسشويی عمل مي نمايد. اتاقك اين دستگاه دارای در بزرگی است كه پس از بازكردن آن ، تعداد مشخصی فرش ( با توجه به ظرفيت دستگاه ) را داخل آن نموده و در آن را مي بندند. سپس گردونة داخل دستگاه به حركت درآمده و با سرعت به دور خود مي چرخد. فرشها بر اثرحركتهای دوراني ، از پايين به بالای گردونه و بالعكس حركت كرده و بر اثر اين حركت گرد و خاك آنها كاملاً گرفته مي شود. گرد و غبار خارج شده از ميان ميله های گردونه خارج شده و به وسيلة يك كانال از اتاقك خارج و به محفظه مخصوصی هدايت مي گردد. گاه امتداد اين كانال ها به درون حوضچه هاي آب است تا از آلودگی هوا نيز كاشته شود و هر از گاهی آب حوضچه ها تخليه مي گردد. در صورت استفاده از ماشين های غبارگيری جديد باز هم بايد ابتدا قاليهای كهنه و قديمی را شناسايی نمود. زيرا بر اثر حركت مداوم قاليها در درون دستگاه ممكن است صدمات خاصی به فرش وارد گردد. هر چند در اين دستگاهها نسبت به دستگاههای قديمی حفاظت فرش بيشتر است و صدمه كمتری به آن وارد مي آيد.  
 
  فرش چيست؟
  فرش در ايران
  فرش در جهان
  تاريخ فرش
  مواد اوليه
  طرح و رنگ
  ساختار و اجزاء
  ابزارهاي قالي بافي
  دارهاي قالي بافي
  آسيب شناسي قالي
  نگهداري قالي
  مرمت قالي
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.