بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
       
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد


 
   

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 6/6/81


گرة فرشگرة فرش كه توسط نخهای پشم يا ابريشم بر روی فرش ايجاد مي گردد، بزرگترين وجه تمايز فرش گره دار با ساير زيراندازها است كه فاقد گره يا پرز مي باشند. گره هاي فرش عامل اصلی برای ايجاد انواع طرح و نقش بر روی فرش مي باشند. همانگونه كه قبلاًنيز متذكر شديم ، از كنار هم قرار گرفتن اين گره ها كه به رنگهای مختلفی مي باشند، انواع نقوش زيبا بر روی فرش خلق مي گردند. گره های فرش با پيچيده شدن نخهای پشم ياابريشم به دور تارهای فرش ، كه رشته های عمودی نخ مي باشند، بر روی آن استقرارمي يابند. نحوة پيچيدن و استقرار گره بر روی تارهای فرش بر دو نوع مي باشد. زيراگره های متداول در فرشبافی بر دو گره تقسيم مي گردند:
    الف ) گره فارسی ب ) گره تركي .
    اگرچه تفاوت زيادی از نظر نحوة استقرار بين اين دو گروه وجود ندارد، اما فراگيري آنها از جمله موارد مهمی است كه در تشخيص محل بافت هر فرش مي تواند موثر و مفيدباشد. برای استقرار هر گره بر روی فرش به يك جفت (دو عدد) از تارهای فرش نياز است .متعاقباً خواهيم گفت كه تارهای فرش بطور يك در ميان جلو و عقب قرار گرفته اند. به رديف تارهای جلو، تارهای رو، و به رديف تارهای عقب ، تارهای زير گفته مي شود. هرگرة فرش اعم از فارسی يا تركی برای بوجود آمدن نيازمند به يك جفت تار زير و رومي باشد. نحوة استقرار اين گره ها به اين شرح مي باشد.
    گرة فارسي : ابتدا يك جفت تار زير و رو را با دست راست گرفته و جلو مي كشيم . سپس با دسته چپ نخ پشم يا ابريشم كه برای پرز فرش انتخاب شده است را ابتدا از سمت چپ به پشت تار رو برده و پس از دور زدن آن از ميان تارهای زير و رو بيرون مي آوريم . در ادامه ، امتدادنخ پشم را كه از ميان تار زير و رو بيرون كشيده ايم ، پس از دور زدن تار زير، مجدداً از ميان تار زير و رو بيرون مي آوريم .
    سپس امتداد اضافی نخ پشم را با كاردك ويژه قاليبافی مي بريم . به اين ترتيب يك گره فارسی بوجود آورده ايم . به گرة فارسی به دليل شكل آن كه حالت تقارن بين دو طرف آن وجود ندارد، گرة نامتقارن نيز مي گويند.
     گرة تركي : در اين روش برای بوجود آوردن گره از قلابهای ويژه ای استفاده مي شود كه مخصوص گره های تركی است در اين روش ابتدا با نوك قلاب تار زير را به سمت جلوكشيده و سپس نخ پشم را كه در دست چپ قرار دارد از ميان تار زير و رو داخل نموده وپس از دو زدن تار زير به بيرون مي آوريم . بعد نوك قلاب را از تار زير آزاد نموده اين بار تاررو را با آن گرفته و جلو مي كشيم . سپس با نوك قلاب كه از پشت تار رو بيرون آمده امتدادنخ پشم را گرفته و از ميان تار زير و رو بيرون مي آوريم . در انتها امتداد نخ پشم را با لبة قلاب كه تيز و برنده است مي بريم و گره مستقر مي شود. به گره تركی به دليل شكل آن كه حالت تقارن دارد، گرة متقارن نيز گفته مي شود. در ساير كشورها به اين گره ، قيوردز نيز گفته مي شود كه نام يكی از شهرهای مشهور تركيه است كه فرشهای آن شهرت جهانی دارند.
    در فرشبافی از اين دو گره استفاده مي شود اما چند گرة ديگر نيز وجود دارد كه به علت كاربرد محدود آنها و اين كه نياز به آموزشهای پيشرفته دارند از معرفی آنهاخودداری مي گردد. گره های مذكور عمدتاً در بافت فرشهای تابلويی به كار مي روند كه رجشمار آن ها بسيار بالا و ريز بافت هستند.  


نظرات شما:
 • آقای هومن     آزاد     ايران رشت
 • با سلام
  ميخواستم بپرسم منظور از فرش50رج يا70 رج چيست وچه تا ثيري روي کيفيت فرش دارد?   
    فرش چيست؟
    فرش در ايران
    فرش در جهان
    تاريخ فرش
    مواد اوليه
    طرح و رنگ
    ساختار و اجزاء
    ابزارهاي قالي بافي
    دارهاي قالي بافي
    آسيب شناسي قالي
    نگهداري قالي
    مرمت قالي
      کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
  نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
  CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.